1 D Den. Soft cane 
2 D Den. Cretaseum
3 D Den. Moschatum
4 D Den. Fort Nobile - soft cane - white & rose pink shades
5 D Den. Speciosum
6 D Den. Speciosum
7 D Den. Kingianum type 
8 D Den. Aphyllum syn Den. Pierardii
9 D Den. Loddigesii syn Den. Seidelianum 
10 D Den. Soft cane - Hot pink
11 D Den. Coral Sun x D. Hilda Paxon x D. Speciosum "Curv"
12 D Den. Annie's Rainbow Surprise
13 D Den. Maree x Den White Tower (Seedlings)
14 D Den. (Den. Red Embers x Den Discolor) x Den Samarai    $10
15 D Den. Elegant Midnight x Excalibur x Sib
16 D Den. Hamilton x Elegant Heart x Den. Aussie Victory
17 D Den. Dawn Maree x Formidable
18 D Den. Odom's Black Sapphire
19 D Den. Superbiens
20 D Den. Dals Wonder x Elegant Midnight x Excalibur
21 D Den. Dendrobium X  <Bella's #757>
22 D Den. Pierardii "Big Bum" (Bella Den #1)
23 D Den. Anosmum syn Den Superbum (Bellas Den #2)
24 D Den. Hard cane  <Bella #M50> -  similar to "Farmerii"
25 D Den. Hard cane
26 D Den. Soft cane  -<Plum Nobile>
27 D Den. Hard cane
28 D Den. Hard cane
29 D Den. Parishii "Blue"
30 D Den. Kingianum type 
31 D Den. Soft cane 
32 D Den. Soft cane 
33 D Den. Blue Foxtail
34 D Den. Hard cane
35 D Den. Saotome  (1043)
36 D Den. Sun Burst "Lisa Ann"   
37 D Den. (D. Kyomi Beauty x Mungkorn Star) x (D. Kenjero Kamlyn x Tomie Drake)
38 D Den. Hard cane
39 D Den. Soft cane 
40 D Den. Malones x Self 
41 D Den. Soft cane 
42 D Den. Kingianum type
43 D Den. Orange Gem
44 D Den. Cooksoniana
45 D Den. Golden Blossom x Yodogimi
46 D Den. Nobile
47 D Den. Speciosum X
48 D Den. Dals Wonder x Den. Dals Duke
49 D Den. Coerulea "Blue"  M/C
50 D Den. Fimbriatum  
51 D Den. Farmeri x Den Densiflorum
52 D Den. Burana Fancy x (Amethyst x Kane Wakida
53 D Den. Jaihan M/C
54 D Den. Susan x D. Flickeri x D. Gilleaney x D. Zip
55 D Den. Hambuhren Gold x (Beautiful Egg x Mild Yumi)
57 D Den. Hard cane
59 D Den. Yukadamura King
60 D Den. Crumenatum  (White Dove Orchid)
62 D Den. Jaipongan
63 D Den. Peter Pan "Ace"
64 D Den. Brinawa Sunset
66 D Den. Jacquelyn Thomas x Sunbeam
69 D Den. Soft cane - Bella's # 82
71 D Den. D. Anoomous x D. Malones
72 D Den. Spence   
73 D Den. Capituliflorum 
75 D Den. Soft cane 
77 D Den. Big Pink x Den Gillian Leaney x Zip "Kilaben"
78 D Den. Lorikeet x Den. Ellen x Den Speciosum "Jope"
79 D Den. Pink Doll x Den Yellow Ribbon  
80 D Den. Hard cane
82 D Den. Anosmum var Alba
86 D Den. (Tuang Pink xx (Den Theodore Taki Guchi X D. Dicuphum)
87 D Den. Burana Stripes x Den Jacky Stripes
89 D Den. Ursula x Den In Lin
90 D Den. Hard cane
91 D Den. Hard cane
93 D Den. Glouchester Sands -  hard cane
94 D Den. Hard cane
95 D Den. Hoshimusume Heart x Xmas Chimes Asuka
96 D Den. Soft cane 
97 D Den. Fredricksianum x (Golden Light x Buderim Fantasy)
98 D Den. Hard cane
102 D Den. Soft cane 
103 D Den. Soft cane 
104 D Den. Hard cane
105 D Den. Hard cane
106 D Den. Soft cane 
108 D Den. Woon Leng "Blue Lip"  M/C
109 D Den. Permos "Glory"  M/C
110 D Den. Parishii "Blue"
113 D Den. (Fran's Twist x Gouldii) x Johannis
114 D Den. Soft cane - yellow
115 D Den. Hard cane
116 D Den. Soft cane
117 D Den. Merlin "Flake" x Golden Crescent
119 D Den. Cherry Dance (Ku-Ring-Gai) x Speciosum (Curv)
123 D Den. Soft cane- <Pam's #536>
124 D Den. Soft cane 
125 D Den. Soft cane 
126 D Den. Soft cane 
127 D Den. Sonia "Earsakul"   
128 D Den. Emmy #1
129 D Den. Roy To Kunaga
130 D Den. Hiroshimo Heart x Christmas Sherry
131 D Den. Soft cane 
132 D Den. Capituliflorum
133 D Den. Oborozuki x Yukidaruma
134 D Den. Soft cane 
135 D Den. Soft cane 
136 D Den. Golden Crown "Sunset"
137 D Den. Shinonone # 7
138 D Den. Pee Wee x Ellen #1 x Hilda Poxon x Coral Sun
139 D Den. Densiflorum  (Pams #551)
140 D Den. Soft cane 
141 D Den. Soft cane 
143 D Den. Hard cane
144 D Den. Soft cane - Pale Yellow
145 D Den. Soft cane - Cream with red throat
146 D Den. Soft cane 
147 D Den. Thyrsiflorum syn Den. Densiflorum var. Albolutea
148 D Den. Miuki "Forest Mist"  M/C
149 D Den. Pink Doll "Magic"  M/C
150 D Den. Shinonome x Hoshimusme Heart   M/C
151 D Den. Chrysotoxum
152 D Den. Farmeri var Albaflorum
153 D Den. Nobile #2
154 D Den. Johannis x (Lasianthera x Red Toro)
155 D Den. Soft cane 
156 D Den. Soft cane 
157 D Den. Soft cane 
158 D Den. Soft cane - yellow with black centre
159 D Den. Adele Fortesque x Den Oriental Paradise  
160 D Den. Hamana Lake "Dream"
161 D Den. Soft cane 
162 D Den. Soft cane 
163 D Den. Soft cane 
164 D Den. Soft cane 
165 D Den. Soft cane 
166 D Den. Farmerii 
167 D Den. Speciosum x Gracilicaule
168 D Den. Soft cane
169 D Den. Hard cane - (Pam's special
170 D Den. Soft cane - white and faint pink blush
171 D Den. Soft cane 
172 D Den. Kingianum type
173 D Den. Soft cane 
174 D Den. Pink Tetragonum Gig. Kans Downe
176 D Den. Kans Downe
177 D Den. Soft cane 
179 D Den. Rosella x D. Hewitt Glow "Cream"
180 D Den. Soft cane 
182 D Den. Soft cane 
188 D Den. Super Star Bright
189 D Den. Hard cane
190 D Den. Soft cane 
191 D Den. Hard cane <Hannah Barr>
196 D Den. Hard cane
197 D Den. Dendrobium X - Hard cane
198 D Den. Dendrobium X - Hard cane
199 D Den. Dendrobium X - Soft cane - white with pink tips
200 D Den. Dendrobium X - Hard cane
202 D Den. Dals Stunner
203 D Den. Dals Dream x self
204 D Den. L 786
208 D Den. Dendrobium X - Hard cane
209 D Den. Dendrobium X - Hard cane 
210 D Den. Dendrobium X - Hard cane
211 D Den. Lindleyi syn Aggregatum
212 D Den. Dendrobium X - Hard cane
213 D Den. Dendrobium X -Hard cane 
214 D Den. Dendrobium X - Hard cane
215 D Den. Dendrobium X - Hard cane
216 D Den. Dendrobium X -Hard cane 
217 D Den. Dendrobium X - Hard cane
218 D Den. Dendrobium X - Hard cane
219 D Den. Dendrobium X - Hard cane
220 D Den. Dendrobium X - Hard cane - Cooktown type
221 D Den. Dendrobium X - Soft cane
222 D Den. Dendrobium X - Soft cane
223 D Den. Dendrobium X - Hard cane
225 D Den. Kauldorumii x D. Johnsoniae
226 D Den. Monophyllum  - little yellow bells 
227 D Den. Red Bull
228 D Den. Orange Stripe
229 D Den. Wooleng
230 D Den. (Tuang Pink xx (D. Theodore Takiguchi x D. Dicaphum)
231 D Den. Spectable "Harry"
232 D Den. Dendrobium X - E256Hard cane
233 D Den. Dendrobium X - Hard cane
234 D Den. Dendrobium X - Hard cane
235 D Den. Dendrobium X - Soft cane 
236 D Den. Dendrobium X - Soft cane
237 D Den. Dendrobium X - Soft cane
238 D Den. Dendrobium X - Soft cane
239 D Den. Dendrobium X - Soft cane
240 D Den. Dendrobium X - Sort cane <Ray> (White with heavy Rose/Mauve )
241 D Den. Soft cane <R.J.> Cream with dark centre
242 D Den. Airy Blue
244 D Den. Kingianum type  - Pink
245 D Den. Soft cane - white- rounded petals
246 D Den. Areedung Blue -  m/c
247 D Den. Hagaromo "Spring Fuji" AM/AOS a Super Star "Bewitched"
248 D Den. (Hoshimusome x Beautiful Egg) x (Pink Doll x Beautiful Egg)
249 D Den. Super Star "Yamamato x Great Expectations "Command Performance"
251 D Den. Super Star "Bewitched" x Bird of Paradise "Lava Flow"
252 D Den. Utopia Messenger FCC/WOC x Fantasia Crown
253 D Den. Super Star "Bewitched" x Shinomome
254 D Den. Andamooka "Pure Opal" x Sailor Boy "Pinky"
255 D Den. Selector "Blue Lips" x Margaret Thatcher
256 D Den. Airy White Frame "667"
257 D Den. Charming
258 D Den. (Kasugano Evening x Shinomome x Fortune "Juno"
259 D Den. Akatuki Queen
260 D Den. Big One
261 D Den. Five Dock Fire
262 D Den. Bonanza "Okayama"
263 D Den. Salaya Stripe "Pink Stripes"
264 D Den. Hard cane - Pink & purple
265 D Den. Jade Junior
266 D Den. Rungroi
267 D Den. Singa Kagoshima
268 D Den. Roy Tokunaga x Blue Twinkle
269 D Den. Madam Udomsri x Jacquelyn Concart
270 D Den. Pauline
271 D Den. (Queen Cobra x Tangerinum) x Canaliculatum
272 D Den. Kasime Gold x Wong Kak Wah
273 D Den. Fortune x Self
274 D Den. Yukidarumax x self (Brians #18)
275 D Den. Hosima Haming (Brians #28)
276 D Den. WF x Surprise (Brians # 56)
277 D Den. Adele Fortescue x Oriental Paradise (Brians #7)
278 D Den. Signatum x Fredricksiamum (Brians # 66)
279 D Den. Pure White Virgin (Brians # 64)
280 D Den. Anns Beauty (Brians #12)
281 D Den. Fortescue Yukid (Brians # 54)
282 D Den. Hagaroma Spring Fuji (Brians # 82)
283 D Den. Adele Fortescue x Oriental Paradise (Brians #10)
284 D Den. Frederoclsoanum x Golden Light (Brians #40)
285 D Den. Adel Fortescue x self (Brians # 37 )
286 D Den. White Pearl Mini (Brians #37)
287 D Den. Mild Yum Lotus (Brians # 16)
288 D Den. Soft cane - white with light maroon throat (Brians # 42)
289 D Den. Soft cane - white with pink petals (Brians # 52)
290 D Den. Fredric Gold (Brians # 87)
291 D Den. Soft cane - white with green eye (Brians # 83)
292 D Den. Salaya "Red Fancy" - <Bella's #13>
293 D Den. Pink Stripes <Bella's # 2>
294 D Den. Roy Tokunaga x Dals Glory
295 D Den. Malones "HB"
296 D Den. Malowes
297 D Den. Soft cane <Bella's # 6>
298 D Den. Wind Chimes
299 D Den. Soft cane  - <Bella's # 4> 
300 D Den. Malones "Victory"
301 D Den. Soft cane  - <Bella's # 7> 
302 D Den. (Moniliforma x Sagimusume) x Yukidaruma "King"
303 D Den. Soft cane - white
304 D Den. Harugasumie = (Hatsushima x Yanezawa Beauty)
305 D Den. Soft cane
306 D Den. Hard cane - Pink & purple
307 D Den. Dals Hope x Dal's Queen
308 D Den. Hard cane <Lorriane's No 5>  
309 D Den. Sa Mi Lah <Bella's # 113>
310 D Den. Gatton Sunray
311 D Den. Bigibbum  - <Cooktown Orchid>
312 D Den. Native 
313 D Den. Soft cane
314 D Den. Soft cane
315 D Den. Chrysotoxum
316 D Den. Kerri Anne "Green Eyes"
317 D Den. Beautiful Egg
318 D Den. Wedding Bell
319 D Den. Cooktown Blue
320 D Den. Satelite "Perfection"
321 D Den.  Corona "Grand"
322 D Den. Miyuki "Forest Mist"
323 D Den. Buderim Cream x Buderim Fantasy
324 D Den. Crystal Voyager
325 D Den. Jim Raddanz
326 D Den. Hagoromo "Mt. Fuji" AM/AOS
327 D Den.  Tancho "Crystal"
328 D Den. Golden Aya "Hazelnut" AM/AOS
337 D Den. Suffusum
338 D Den. Gracillimum 
344 D Den. King Rose
351 D Den. Soft cane 
352 D Den. Sagisume
353 D Den. Soft cane 
365 D Den.  Silcockii
371 D Den. Soft cane
382 D Den. McKinon "Zelma" x Gion "Pink Lady" (Pams #468)
387 D Den. Ella Victoria Leaney "Red Baron"
388 D Den. Kingianum type
397 D Den. Udomsn Beauty x Den. Mdm. Emeraldy
399 D Den. Speciosum X
402 D Den. Monophyllum
403 D Den. Swallow x self 
404 D Den. Soft cane 
406 D Den. Soft cane 
410 D Den. Silcockii
419 D Den. Kingianum
451 D Den. Everest "Superwhite"
452 D Den. Jindabyne  M/C
453 D Den. Burana Stripe x Jacky Stripe
456 D Den. Happy Bride "Orient"
457 D Den.  Soft cane
458 D Den. Oriental Farm "Wendy"
459 D Den. Rhodopterygian "Semi-Alba"
462 D Den. Hirota Red x Bigibbum
464 D Den. #998 x D. Mild Yumi Lotus
466 D Den Siriratana x Chao Praya "Gem"
469 D. Den. Momozono "Princess"
471 D Den. Kingianum type
478 D Den. Soft cane <Cec10>
479 D Den. Ellen Green
481 D Den. Hard cane
488 D Den. Soft cane
490 D Den. King Dragon x D. Bigibbum
491 D Den. Soft cane
494 D Den. Hard cane
496 D Den. King Wong
497 D Den. Soft cane - Yellow
499 D Den. Soft cane
501 D Den. Soft cane - <David>
502 D Den. (Red Fairy x Snowflake) x Snow flake
507 D Den. Pink Doll "Yellow Ribbon"
508 D Den. Hambuhren Gold "Eve" x Golden Talisman "Yamo Yamour x Mild Yuki Lotus"
509 D Den. Akatuki x Pink Doll
510 D Den. Soft cane - <Lunch with Monique>
511 D Den.  Big Red Lip
512 D Den. White Pearl
513 D Den.  Joyce Spense "Special"
514 D Den. Anceps (Species)
515 D Den. Ratree "Pink" M/C
516 D Den. Hard cane
517 D Den. Chalmersii
518 D Den. Hard cane
519 D Den. Hard cane
523 D Den. Hard cane
524 D Den. Hard cane
525 D Den. Hard cane
526 D Den. Gracilicaule
527 D Den. Hard cane
528 D Den. Soft cane <Bella's Beauty>
529 D Den. Soft cane
530 D Den. Soft cane
531 D Den. Hard cane
532 D Den. Hard cane
533 D Den. Soft cane - white
534 D Den. Hard cane
535 D Den. Townley Monarch
536 D Den. Sunburst Margaret Anne var Margaret Olive
537 D Den. Nobile var Virginale
538 D Den. Merlin
539 D Den. Oko Zuki
540 D Den. Spring Elf
541 D Den. Hard cane
543 D Den. Soft cane - <Bon's Beauty>
544 D Den. ((Dals Wonder x Dals Guy) x Kuranda Classic)
546 D Den. Hard cane
547 D Den. Hard cane
548 D Den. Hard cane
549 D Den. Bella Maree "Hildos"
550 D Den. Hard cane
551 D Den. Hard cane
552 D Den. Hard cane
553 D Den. Soft Cane
554 D Den. Hard cane
555 D Den. Soft Cane
556 D Den. Soft Cane
557 D Den. Soft Cane
558 D Den. Hard cane
559 D Den. Hard cane
560 D Den. Hard cane
561 D Den. Hard cane
562 D Den. Hard cane
563 D Den. Hard cane
564 D Den. Hard cane
565 D Den. Mousemee
566 D Den. Frederickianum
567 D Den. Hard cane
568 D Den. Hard cane
570 D Den. Hard cane
571 D Den. Hard cane
572 D Den. Hard cane
573 D Den. Hard cane
575 D Den. Soft cane
576 D Den. Soft cane
577 D Den. Soft cane
578 D Den. Hard cane
579 D Den. Soft cane
580 D Den. Soft cane
581 D Den. Soft cane
582 D Den. Soft cane
583 D Den. Soft cane
584 D Den. Soft cane
585 D Den. Soft cane
586 D Den. Soft cane - Yellow
587 D Den. Malones "Sylvia"
588 D Den. Soft cane
589 D Den. Soft cane - <Charlies>
591 D Den. Wedding Bells
592 D Den. Oriental Bright
595 D Den. Sunburst "Elizabeth
599 D Den. Soft cane
600 D Den. Maid of Gloucester
601 D Den. Orange Stripe
602 D Den. Burmese Ruby
603 D Den. Classic Gem x Enobi Purple
604 D Den. Peekelii (PNG Species)
605 D Den. Enobie Stripe "Pink Splash x Enobie Stripe "Purple"
606 D Den. (Lady Charm x Sir Boon) x Maui Beauty
607 D Den. Similae (Species)
608 D Den. Hard cane
609 D Den. Saotome
610 D Den. Shinonome x Hoshimusume Heart
611 D Den. Shinonome # 7
612 D Den. Swan Lake "Blue Haze
613 D Den. Soft cane - <Dark pink / Black lip>
614 D Den. Olomana Sunrise x Bankok Green "Paola Sunshine"
615 D Den. (Burmese Ruby x Thailand) x Bigibbum var Superbum
616 D Den. Madame Lidonsri x Jacquelyn
617 D Den. Red Toro
618 D Den. Genting Lipstick "Violet Lip"
619 D Den. Parishii # 2
620 D Den. Nobile "Sakura Hime"
621 D Den. Victoria
622 D Den. Soft cane
623 D Den. Soft cane
624 D Den. Soft cane
625 D Den. Soft cane
626 D Den. Hard cane
627 D Den. Hard cane
628 D Den. Hard cane
629 D Den. Hard cane
630 D Den. Hard cane
631 D Den. Hard cane
632 D Den. Hard cane
633 D Den. Soft cane
634 D Den. Hard cane
635 D Den. Hard cane
636 D Den. Kingianum type
637 D Den. Hard cane
638 D Den. Hard cane
639 D Den. Discolour
640 D Den. Hard cane
641 D Den. Hard cane
642 D Den. Hard cane
643 D Den. Hard cane
644 D Den. Maid of Gloucester
645 D Den. Hard cane
646 D Den. Hard cane
647 D Den. Hard cane
648 D Den. Hard cane
649 D Den. Hard cane
650 D Den. Hard cane
651 D Den. Mousemee #2
652 D Den. Hoshimusume "Hyacinth"
653 D Den. Sunburst "Lisa Ann" #2
654 D Den. Sailor Boy "Pop Eye"
655 D D en. Hard cane
656 D Den. Bonanza "Okayama" #2
657 D Den. Utopia "Messenger" x Malones "Fantasy"
658 D Den. Kerri Anne "Green Eyes"
659 D Den.  Sadine Kuranda Classic
660 D Den. White Pearl x Selected Picture
661 D Den. White Rabbit "Sakura"
662 D Den. Nobile "Ballianum"
663 D Den. Golden Blossom x Yukidaruma The King"
664 D Den. Miyuki "Forest Mist"
665 D Den. Maihime
666 D Den. Star Sapphire
667 D Den. Christmas Chimes "Azuka"
668 D Den. Wedding Bells
669 D Den. (Papizon x Yellow Ribbon) x Yellow Ribbon "Delight"
670 D Den. (Anoomous x Malones) x Yotohini "Rose"
671 D Den. Dal's Tradition x Kauaii Starbright
672 D Den. (Dal's Wonder x Dal's Guy) x Kuranda Classic) x self
673 D Den. (Dal's Wonder x Dal's Guy) x Kuranda Classic) x Emma Queen
674 D Den. Satelite "Perfection" x Superstar "Champion"
679 D Den. Soft cane
680 D Den. Soft cane
681 D Den. Paldo Sunshine x Ahulani Hinojosa
686 D Den. Hard Cane
687 D Den. Soft cane
689 D Den. Hard Cane
690 D Den. Hard Cane
694 D Den. Hard Cane
698 D Den. Hard cane
701 D Den. Super Star Bright
705 D Den. Hard Cane
706 D Den. Hard Cane
707 D Den. Hard Cane
708 D Den. Soft cane
709 D Den. Chao Praya Stripes x D. Chao Praya Candy
710 D Den. Hard Cane
711 D Den. Hard Cane
712 D Den. Chao Praya Smile
713 D Den. Hard Cane
718 D Den. Soft cane
719 D Den. Soft cane
730 D Den. Hard cane
734 D Den. Parishii
735 D Den. Soft cane - <JJ's #25>
753 D Den. Chao Praya Smile #2
754 D Den. Montrose
755 D Den. Soft Cane
756 D Den. Verbina
757 D Den. Fantasyland "Princess"
758 D Den. Peace "President"
759 D Den. Margaret Illingworth
760 D Den. Hambuhren Gold "Lady" x Papiyon "Angelica"
761 D Den. Soft Cane
780 D Den. Soft cane  <P#187>
781 D Den. Soft cane 
782 D Den. Soft Cane  - white
793 D Den. Marie Cooksoniac
796 D Den. Kasugano "Evening x Den. Upin Red "Mini" (FS$11) (FS $13-50)
798 D Den. Kasugano "Evening x Den. Shinomome (FS $13-50)
799 D Den. Busaba
800 D Den. Burana Pearl 2000
801 D Den. Farmerii "Pink"
802 D Den. Giant Panda 
803 D Den. Super Star "Dandy"
804 D Den.  Pink Doll "Elegance"  HC/AOS
805 D Den.  Oriental Paradise "Aurarc"
806 D Den.  Nobile "Early Purple"
807 D Den. Beautiful Egg # 1
808 D Den.  Broomfieldii
809 D Den.  (Frans Twist x Gouldii) x D. Canaliculatum
810 D Den. Emma Queen
811 D Den.  Nobile Dark
812 D Den. Odom's Sunny Angel
815 D Den. Boonlang Chawpaya
816 D Den. Hard Cane - greenish yellow
817 D Den. Co Yoty
818 D Den. Dragon # 5
819 D Den. Hidden Money
822 D Den. Sabine x Comp #5
823 D Den. Samphran Brown
824 D Den. Genting "Lipstick Green"
825 D Den. Burana "Green Star"
826 D Den. Yodogani
827 D Den. Yotohimi "Rose"
831 D Den. Fuji
835 D Den. Hard cane (PR10)
848 D Den. Yukidaruma "King"  M/C
850 D Den. Soft cane - <Cec17>
851 D Den. Elizabeth "Starburst" M/C
864 D Den. Soft Cane
866 D Den. Nobile "Ballianum"
867 D Den. Boon Lang "Chow Paya"
880 D Den.  Beautiful Egg x Super Star "Dandy"
900 D Den. Pierardi
918 D Den. Soft cane <Cec9>
920 D Den. Soft cane  - <Cec16>
922 D Den. Cobber "Lavender & Lime" x Den. Victorian Flare
924 D Den. Soft cane
925 D Den. Glorious Rainbow "Valetta"
926 D Den. Soft cane
927 D Den. Soft cane <Cec7>
928 D Den. Soft cane <Cec11>
929 D Den. Soft cane <Cec12>
931 D Den. Soft cane
932 D Den. Soft cane
933 D Den. Soft cane
937 D Den. Soft cane
943 D Den. Soft cane (Cec18)
944 D Den. Soft cane (Cec37)
945 D Den. Soft cane (Cec35)
947 D Den. Soft cane (Cec8)
948 D Den. Soft cane (Cec13)
950 D Den. Soft cane (Cec34)
951 D Den. Soft cane (Cec32)
952 D Den. Soft cane (Cec26)
958 D Den. Satelite "Perfection" x Super Star "Champion
998 D Den. Thongchai Gold "Pinwattana"
1244 D Den. Soft Cane
1478 D Den. Soft Cane
HOME